Inici - Agenda - Seminari SITUACIÓ DE LA PLUS-VÀLUA MUNICIPAL I PROBLEMÀTICA ACTUAL - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari SITUACIÓ DE LA PLUS-VÀLUA MUNICIPAL I PROBLEMÀTICA ACTUAL - Barcelona


Ponents

Sr. Manuel Santa María, Advocat Soci Garrigues. Resp. Dep.Contenciós Tributari. Sr. Marcos Espuny, Associat princl. Dep. Tributari Àrea Contencios Tributari Garrigues


Descripció

Recents sentències del Tribunal Constitucional declaraven inconstitucionals alguns articles de la normativa foral reguladora de l’IIVTNU (Impost sobre l'Increment del valor dels terrenys de Naturalesa Urbana), també conegut com Plusvàlua Municipal, en la mesura en que arribaven a gravar situacions en les que no s’havia produït increment real del valor del terreny.

Davant la problemàtica que ha causat aquesta qüestió, és necessari fer una anàlisi dels casos que ens puguem trobar amb els nostres clients, per això us animem a participar en aquest seminari on es donarà resposta als dubtes que es puguin plantejar.

El IIVTNU (Impuesto sobre el incremento del valor de los terreronos de Naturaleza Urbana):

- Evolución y situación actual tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, declarando la nulidad de determinados preceptos de la normativa foral de Guipúzcoa y Álava.

-La posibilidad de recuperar el impuesto pagado indebidamente en caso de operaciones que han ocasionado una pérdida o que no han ocasionado una ganancia. 

Data

26-05-2017


Lloc

Seu Central APttCB. Lepant,235,baixos. Barcelona


Horari

De 09:30 a 11:30 hores


Preus

Associat o membre del despatx : 56,00 €

No associat : 100,00 €