Inici - Agenda - Jornada ELS PACTES SUCCESSORIS I LA SEVA REPERCUSSIÓ TRIBUTÀRIA - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Jornada ELS PACTES SUCCESSORIS I LA SEVA REPERCUSSIÓ TRIBUTÀRIA - Barcelona


Ponents

En Joan TORRES TORRES Vicepresident segon de l’APttCB. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Tècnic Tributari.


Descripció

L’ISD es un impost que normalment utilitzem en els nostres despatxos professionals d’una manera secundària, donat que els nostres impostos ordinaris IRPF, IS, IVA, etc., són als que dediquem més temps d’aprenentatge i també del nostre temps de treball. Tot i així, és un impost molt interessant des d’un punt de vista professional i per què no dir-ho també des d’un de vista econòmic. Per això us proposem, iniciar l’estudi sobre aquest impost, parlant sobre una figura tant interessant com és el PACTE SUCCESSORI amb el següent temari:

 INTRODUCCIÓ

 ASPECTE CIVIL 

Què és un pacte successori?.

Principals diferències entre Pacte Successori,Testament i Donació.

El pacte successori en el Codi Civil Espanyol.

El Dret Civil Foral.

Característiques dels pactes successoris segons la COMUNITAT AUTÒNOMA.

 TRIBUTACIÓ 

Anàlisi a efectes tributaris.

Anàlisi de les dues classes de pactes successoris.

Impostos sobre els que tenen repercussió els pactes successoris.

 IMPOSTOS 

Impost sobre Successions i Donacions Estatal.

Impost sobre Successions i Donacions de Catalunya.

Impost sobre l’increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNV).

Ordenances Municipals.

Tractament dels pactes successoris als efectes de IIVTNU.

Nova situació del IIVTNU arràn de les Sentències del Tribunal Constitucional.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

¿Existeix o no Guany o Pèrdua Patrimonial?.

 CONCLUSIONS SOBRE ELS GUANYS I LES PÈRDUES PATRIMONIALS

 EFECTES TRIBUTARIS DE LA REVOCACIÓ DEL PACTE SUCCESSORI

 

Per veure els apunts, s'ha d'identificar com associat/da a l'àrea privada.

Data

27-07-2017


Lloc

Sala d’Actes de la Seu central a Barcelona. C/ Lepant, 235, baixos.


Horari

Dijous 27 de Juliol de 12 a 14 hores


Preus

Associats o membres del despatx : 0,00 €

No Associat : 100,00 €