Inici - Agenda - Curs L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS - Tarragona

Agenda

Afegir a destacats:

Curs L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS - Tarragona


Ponents

Sr. Ramón Ángel Casanova Burgués, Advocat Especialista en Successions i Donacions. Soci Director de Casanova Abogados / Sra. Pilar Pérez Valenzuela, Advocada Especialista en Successions i Donacions.


Descripció

BLOC 1

La successió testada:

• Els testaments, codicils i memòries testamentàries.
• Els legats.
• El marmessor.
• Els fideïcomisos.
• La nul•litat i ineficàcia dels testaments i disposicions testamentàries.
• La institució de l’hereu.
• L’hereu sota condició.
• Disposicions fiduciàries: la designació de l’hereu per fiduciari. Els hereus i legataris de confiança.
• Les substitucions hereditàries.

La successió contractual:

• Els pactes successoris.

La successió intestada:

• L’ordre de succeir:
a) Línia directa descendent.
b) El cònjuge vidu i el convivent en unió estable de parella.
c) Línia directa ascendent.
d) Col•laterals.
e) Altres.

BLOC 2

Altres figures successòries atribuïdes per la Llei:

• La legítima:
a) Els legitimaris.
b) Determinació de la legítima.
c) La preterició.
d) El desheretament.
e) La inoficiositat.
f) L’extinció de la legítima.

• La quarta vidual.
• La quarta falcídia.

El divorci i la successió.
Donacions intervius.
Les voluntats avançades i el testament vital.

BLOC 3

L’adquisició de l’herència:
• L’acceptació i repudi de l’herència.
• El dret acréixer.
• La col•lació.
• La partició.
• La comunitat hereditària.

L’impost sobre successions i donacions:
• Terminis per liquidar.
• Deduccions.
• Exempcions.
• Càlcul de l’impost.

Data

27-09-2017


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació a Tarragona, Plaça Ponent, 5, 7ª, 2ª


Horari

10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.


Preus

1r. Assistent : 150,00 €

2n. Assistent i següents : 130,00 €

No Associat/da : 295,00 €