Inici - Agenda - Curs COMPTABILITAT GENERAL - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Curs COMPTABILITAT GENERAL - Barcelona


Ponents

D. José Luis Giral Tricas Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat, Expert Comptable Acreditat REC, Tècnic Tributari, APttCB


Descripció

Presentació i objectius

Aquest curs és una visió pràctica i professional de la comptabilitat general o financera que qualsevol empresari té obligació de dur en la seva empresa. És un instrument bàsic, no només des del punt de vista econòmic i financer, sinó també per al compliment de les obligacions legals que afecten a empresaris i professionals.

La comptabilitat cada dia pren més importància ja que són múltiples les referències que es fan d’ella en els àmbits mercantil, fiscal i laboral. 

Adreçat a persones que treballin en l'àmbit de l'elaboració comptable i vulguin obtenir o consolidar coneixements comptables, des de l'inici fins a l'elaboració d'un balanç i compte de pèrdues i guanys.

Organització del curs8 sessions de quatre hores cadascuna. Total 32 hores lectives amb el següent calendari:

Programa

1.-Comptabilitat i mètode comptable.

2.-Pla general comptable.
3.-PyG: Estructura, anàlisi i comptabilització.
4.-Balanç de situació: Estructura, anàlisi i comptabilització.
5.-Organismes Oficials i Administracions públiques.
6.-Operacions de patrimoni net.

Es lliurarà una sèrie de fitxes teòric-pràctiques de cada tema i els plans generals de comptabilitat general i de pimes.

PROGRAMA COMPLET

Data

26-09-2017


Lloc

Seu Central APttCB. Lepant, 235, baixos. Barcelona.


Horari

26 i 28 setembre i 3,5,10,24,26,31 octubre de 2017 (dimarts i dijous) Horari: de 9.30 a 13.30 hores.


Preus

1r. Assistent : 356,00 €

2n. Assistent : 306,00 €

No Associat/da : 500,00 €