Inici - Agenda - Curs L’ANÀLISI DELS ESTATS COMPTABLES (8 h.) - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Curs L’ANÀLISI DELS ESTATS COMPTABLES (8 h.) - Barcelona


Ponents

En José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat, Expert Comptable Acreditat REC, Tècnic Tributari i Membre del Gabinet d’Estudis de l’APttCB.


Descripció

Us presentem el programa de l'una jornada comptable sobre l'Anàlisi dels Estats Comptables, incidint en els punts més importants per poder planificar i efectuar el tancament anual.

 PROGRAMA

Introducció

1.- Obligacions comptables.

2.- Anàlisi del client i les seves obligacions.

3.- El client. 

Anàlisi del Conjunt

1.- Punts clau dels EEFF a primera vista.

2.- Evolució històrica.

Anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys.

Seguint l'estructura del Compte de Pèrdues i Guanys:

1.- Punts clau a revisar.

2.- Comptabilització de l'impost de societats.

Anàlisi del Balanç.

Seguint l'estructura del Compte de Pèrdues i Guanys:

1.- Punts clau a revisar.

Comptabilitat de l'IVA

L'IVA cada dia exigeix ​​més atenció comptable, ja no només amb els seus requeriments, sinó també en el moment de la seva imputació i posterior enviament d'informació, ja sigui amb el nou sistema SII o per determinades circumstàncies, com ara la inversió del subjecte passiu o l'aplicació de la regla de prorrata.

 1.- Punts clau a revisar.

  • Assentaments típics i precaucions en la regularització de l'IVA.
  • Grau deducció de l'IVA i comptabilització de la prorrata. Regularització de l'IVA en inversions.
  • Comptabilització del SII, meritació, terminis i informació a enviar. (Descripció de l'operació).

PROGRAMA COMPLET

Data

12-12-2017


Lloc

Seu Central APttCB. Lepant, 235, baixos. Barcelona


Horari

12 i 14 desembre, de 9:30 a 13:30 h.


Preus

1er Assistent : 145,00 €

2on Assistent i següents : 135,00 €

No Associat : 225,00 €