Inici - Agenda - Conferència LA FISCALITAT DELS ARRENDAMENTS DELS HABITATGES VACACIONALS - Eivissa

Agenda

Afegir a destacats:

Conferència LA FISCALITAT DELS ARRENDAMENTS DELS HABITATGES VACACIONALS - Eivissa


Ponents

Senyor Vicente Arbona Mas, Administrador de l’Agència Tributaria d’Eivissa i Formentera


Descripció

I.L’IMPOST SOBRE L’IVA

1. l’arrendador com empresari els efectes de l’IVA.

2. L’excepció dels arrendaments de vivendes.

3. Primera excepció a l’exempció dels arrendaments de vi ventes: prestació de serveis complementaris propis de l’industria hotelera.

   3.1. Delimitació positiva.

   3.2. Delimitació negativa. Criteris de la DGT.

4. Efectes  d’IVA a l’inscripció en el registre administratiu turístic vacacional.

5. Segona excepció a l’exempció d’arrendaments de vivendes: el subarrendament de la vivenda.

   5.1. Efectes del subarrendament el propietari.

   5.2. Fiscalitat de l’empresa intermediaria-subarrendadora.

6. Localització dels serveis  d’intermediació mitjançat plataformes d’internet.

7. Efectes a les bases imposables de l’arrendador vacacional de l’Impost Turisme Sostenible.

8. Reducció del IVA suportat a la construcció del immoble destinat a l’arrendament vacacional.

9. Referències a la tributació de l’arrendament  vacacional  a l’Impost General Indirecte Canari (IGIC).

II.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.

1.Requisits per qualificar l’arrendament vacacional com activitat econòmica.

2.Qualificació de l’arrendament vacacional com a capital immobiliari i efectes.

3.Algres qüestions de l’arrendament vacacional a l’IRPF.

III.IMPOST DE SOCIETATS

1.Requisits i efectes de l’arrendament com activitat econòmica.

2.Deducció de despeses derivades de l’arrendament.

3.L’utilització de la vivenda per socis/administradors durant el període de temps no llogat.

4.Arrendament mitjançat societats civils i comunitats de bens

IV.IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

1.L’arrendament com activitat econòmica: establiment permanent.

2.Arrendament com capitat immobiliari: el complicat emplenament del model 210. L’examen mitjançat exemples. 

Data

13-12-2017


Lloc

Seu Universitaria d'Eivissa-Formentera (C/ Bes, 9 - Antiga Comandància, Eivissa)


Horari

De 17 a 20 h.


Preus

Associat o membre de despatx : 40,00 €

2n Assistent i següents : 60,00 €

No Associats : 85,00 €