Inici - Agenda - Seminari LA FISCALITAT DELS ARRENDAMENTS DE LES “VIVENDES VACACIONALS” - Menorca

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari LA FISCALITAT DELS ARRENDAMENTS DE LES “VIVENDES VACACIONALS” - Menorca


Ponents

Sr. Vicente Arbona Mas, Administrador de l’Agència Tributaria d’Eivissa i Formentera.


Descripció

Nova convocatòria del Seminari que es va  posposar el mes de Desembre de 2017. Les persones que ja es varen inscriure, hauran de confirmar novament la seva assistència. Les no inscrites han de seguir el protocol per formalitzar la seva inscripció.   

I.L’IMPOST SOBRE L’IVA

1. L’arrendador com empresari: els efectes de l’IVA.
2. L’excepció dels arrendaments de vivendes.
3. Primera excepció a l’exempció dels arrendaments de vivendes: prestació de serveis complementaris propis de l’industria hotelera.
   3.1. Delimitació positiva.
   3.2. Delimitació negativa. Criteris de la DGT.
4. Efectes d’IVA a l’inscripció en el registre administratiu turístic vacacional.
5. Segona excepció a l’exempció d’arrendaments de vivendes: el subarrendament de la vivenda.
   5.1. Efectes del subarrendament el propietari.
   5.2. Fiscalitat de l’empresa intermediaria-subarrendadora.
6. Localització dels serveis d’intermediació mitjançat plataformes d’internet.
7. Efectes a les bases imposables de l’arrendador vacacional de l’Impost Turisme Sostenible.
8. Reducció del IVA suportat a la construcció del immoble destinat a l’arrendament vacacional.
9. Referències a la tributació de l’arrendament vacacional a l’Impost General Indirecte Canari (IGIC).

II.IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.

1.Requisits per qualificar l’arrendament vacacional com activitat econòmica.
2.Qualificació de l’arrendament vacacional com a capital immobiliari i efectes.
3.Algres qüestions de l’arrendament vacacional a l’IRPF.

III.IMPOST DE SOCIETATS

1.Requisits i efectes de l’arrendament com activitat econòmica.
2.Deducció de despeses derivades de l’arrendament.
3.L’utilització de la vivenda per socis/administradors durant el període de temps no llogat.
4.Arrendament mitjançat societats civils i comunitats de bens.

IV.IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

1.L’arrendament com activitat econòmica: establiment permanent.
2.Arrendament com a capital immobiliari: el complicat emplenament del model 210. L’examen mitjançant exemples. 

Data

02-02-2018


Lloc

Seu Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19 - Ciutadella)


Horari

De 16.30 a 19.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 0,00 €

No associat : 100,00 €