Inici - Agenda - Seminari LA REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari LA REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA - Barcelona


Ponents

Sra. Carmen Romero Calvo, Assessora Fiscal i Tècnica Tributària. Sòcia de PrimeraLectura SL.


Descripció

Prenent com a excusa la modificació del Reglament de Revisió en Via Administrativa, aprofitem per a donar una o dues passes endarrere, i revisar en profunditat, amb especial referència a les modificacions introduïdes en el Títol V de la LGT per la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’aplicació de diversos preceptes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, als procediments de: 

  1. Devolució d’ingressos indeguts.
  2. Recurs de reposició.
  3. Reclamacions economicoadministratives.

Data

15-02-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Seu central. C/ Lepant, 235, baixos.


Horari

De 15.30 a 19.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €