Inici - Agenda - Taller NOVET. I QÜEST. PRÀCTIQUES PROCED. D'ESTRANGERIA - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Taller NOVET. I QÜEST. PRÀCTIQUES PROCED. D'ESTRANGERIA - Barcelona


Ponents

Sr. Carles Martín García, Cap de Secció d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria de Barcelona.


Descripció

OBJECTIUS

Oferir els coneixements teòrics i pràctics avançats en matèria d’estrangeria perquè els participants puguin actualitzar els seu coneixements i alhora millorar les seves competències professionals. 

PROGRAMA

Anàlisi de les darreres novetats, i qüestions pràctiques en les tramitacions i procediments en matèria d'estrangeria:

1.  Règim general: recuperació de la residència de llarga durada.

a)      Causes d'extinció de la residència de llarga durada.
b)      Menció al procediment de retorn voluntari.
c)      Procediment i llocs de presentació de la sol·licitud, anàlisi de la problemàtica pràctica del procediment de recuperació en els casos de no resolució d'extinció prèvia.

2. Règim comunitari: qüestions pràctiques sobre acreditació del vincle de parentiu en cas de parelles: matrimoni, parella de fet inscrita en registre públic, parella de fet constituïda davant de notari, parella de fet no inscrita. Menció al nou Registre de Parelles Estables de Catalunya.

3. Règim comunitari: confusions amb l'àmbit d'aplicació: article 2 i article 2 bis. El concepte d'estar a càrrec.

Possibilitats d'opció al règim general:
- Fills: menors i majors de 21 anys.
- Matrimoni i parelles: el manteniment del dret.

4. Règim general: Autorització de residència per circumstàncies excepcionals – raons humanitàries, possibilitats de sol·licitud. Menció especial al cas de malaltia sobrevinguda, i relació amb la disposició addicional 1.4 del Reglament d'Estrangeria.

5.  Dubtes i preguntes. Casos pràctics.

Data

14-03-2018


Lloc

Seu Central de l'APttCB. Lepant, 235, baixos. Barcelona.


Horari

De 16.00 a 18.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 56,00 €

No associat : 95,00 €