Inici - Agenda - Curs TRIBUTACIÓ EN L'IVA DE LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Curs TRIBUTACIÓ EN L'IVA DE LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES - Girona


Ponents

En José Ma TOCORNAL RUIZ, Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona


Descripció

DIES 12 I 14 DE MARÇ DE 2018

1a Sessió

Lloc de realització del fet imposable. Introducció. Regles de localització en lliurament de béns i prestacions de serveis.

Generalitats.

Regles generals:
- Regla general article 69. Un LIVA.
- Regla general article 69. Dos LIVA.

Regles especials:
- Prestacions de serveis relacionats amb immobles.
- Serveis de transports.
- Accés a manifestacions culturals, artístiques, esportives, fires...
- Treballs efectuats sobre béns mobles corporals.
- Serveis de restauració i càtering.
- Serveis de mediació.
- Serveis d’arrendament de mitjans de transport.
- Serveis prestats per via electrònica.

Regla de tancament, article 70. Dos LIVA.

Subjecte passiu. Inversió del subjecte passiu. Establiment permanent.

LLIURAMENTS DE BÉNS INTRACOMUNITARIS
Regles de localització.
- Funcionament.
- Concepte i requisits.
- El NIF/IVA i el transport intracomunitari com a requisit per a la tributació en destí.

2a sessió 

- Exempcions en adquisicions intracomunitàries.
- Adquisicions intracomunitàries no subjectes.
- Operacions triangulars.
- Transferències de béns.
- Exportacions indirectes.
- Venda de béns amb instal·lacions o muntatge.
- Règim de les vendes a distància.
- Lliurament de vehicles nous.

Devolucions a empresaris o professionals no establerts en l’estat membre en el que han suportat l’IVA.

- Sol·licituds de devolució d’empresaris o professionals establerts en el TAI, corresponents a quotes suportades per empresaris no establerts en el territori d’aplicació del impost, però establerts amb la resta de la UE, Canàries, Ceuta o Melilla.
- Sol·licituds de devolució de quotes del IVA espanyol  suportades per empresaris no establerts en la UE, ni a Canàries, Ceuta o Melilla.
- Devolucions a exportadors en règim de viatgers.
Supòsits pràctics.

Data

12-03-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Girona. C/ Francesc Rogés, 29, baixos.


Horari

De 17.00 a 20.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 145,00 €

2n Assistent i següents : 135,00 €

No associat : 225,00 €