Inici - Agenda - Seminari ASPECTES CIVILS I PROCESSALS DELS ARRENDAMENTS URBANS - Tarragona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari ASPECTES CIVILS I PROCESSALS DELS ARRENDAMENTS URBANS - Tarragona


Ponents

Prof. Dr. Sergio Nasarre, Catedràtic Dret Civil. Dra. Elga Molina, Resp. Oficina Comarcal Tarragonès. Dra. Rosa Maria Garcia, Investigadora Càtedra UNESCO Habitatge. Dra. Elisabet Cerrato, Professora Agregada Interina de Dret Processal.


Descripció

La Llei d’Arrendaments Urbans de 1994 es va modificar l’any 2013 (per la Llei 4/2013) amb la finalitat  de donar un impuls al mercat privat de lloguer i l’any 2015 (per la Llei 2/2015) per tal d’introduir l’índex de garantia de competitivitat en l’actualització de la renda. Aquestes modificacions legislatives han provocat que els contractes d’arrendament puguin regir-se actualment per quatre règims diferents depenent de la data de formalització, i que aspectes clau com la duració del contracte, la renda i la seva actualització i la vinculació del contracte d’arrendament a tercers hagin sofert canvis rellevants. La Llei 4/2013, però, no ha modificat el redactat d’alguns articles que tracten matèries controvertides, com el règim de conservació de l’habitatge, el règim d’obres, la distribució de les despeses entre arrendador i arrendatari o l’extinció del contracte. Al mateix temps, la Llei d’Enjudiciament Civil s’ha modificat diverses vegades des de l’any 2009 per tal d’agilitzar el procés de desnonament per falta de pagament de la renda, i s’han eliminat alguns incentius fiscals que poden afectar a l’atractiu del lloguer com a forma de tinença immobiliària. Tot això conforma, en definitiva, un marc jurídic complex per als operadors jurídics. 

L’objectiu d’aquesta Jornada sobre els “Aspectes civils, tributaris i processals dels arrendaments urbans”. Organitzat per l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears i per la Càtedra UNESCO d’habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, és constituir un fòrum de debat per donar a conèixer la nova regulació del contracte d’arrendament urbà des de les modificacions operades els anys 2013 i 2015, així com les qüestions més controvertides a nivell doctrinal i jurisprudencial, tant des d’una perspectiva interdisciplinària com des d’una vessant pràctica.

PROGRAMA

 

16:00h.Benvinguda

Sr. F.Xavier Masdeu Cardona, Subdelegat de l’APttCB a Tarragona.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge.

16:15h.Dra. Elga Molina Roig, Responsable de l’Oficina Comarcal del Tarragonès.

La durada del contracte; la renda i la seva actualització; la Fiança; el règim de conservació de l’habitatge i el règim d’obres i despeses.

Debat.

17:30h.Descans.

17:45h.Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, Investigadora de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. La necessitat de l’habitatge per l’arrendador; el dret de Desistiment de l’arrendatari; la transmissió de l’habitatge; laSubstitució de la renda per obres i les causes d’extinció de l’Arrendament.

19:00h.Dra. Elisabet Cerrato Guri, Professora Agregada Interina de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili. Anàlisi del procediment de desnonament per impagament de Rendes i quantitats degudes.

19:45h.Prof. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. Cap a un sistema d’arrendaments urbans funcional.

Debat.

20:15h.Cloenda.

Data

20-09-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Tarragona. Pl. Ponent, 5, 7a. planta.


Horari

De 16.00 a 20.15 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €