Inici - Agenda - Seminari ANÀLISI PRESTACIONS I PENSIONS CONTRIBUTIVES AMB EL TREBALL - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari ANÀLISI PRESTACIONS I PENSIONS CONTRIBUTIVES AMB EL TREBALL - Girona


Ponents

Sr. Jorge Pérez, Prof. Dret Treball i Seguretat Social UAB. Sots-Inspector Laboral de Treball i Seg. Social a la Inspecc. Prov. de Treball i Seguretat Social de Barcelona.


Descripció

Dins de la nostra oferta en formació us proposem un repàs en el món de les prestacions de la Seguretat Social i tota la problemàtica que es pot presentar amb la compatibilitat amb l’ activitat laboral. 

PROGRAMA

- La compatibilitat de les prestacions contributives amb el treball: regles generals.
- La compatibilitat de les pensions de jubilació amb el treball.
- Incapacitat permanent i treball. Compatibilitats i incompatibilitats amb el treball dels diferents graus d’incapacitat.
- La compatibilitat de les pensions de viduïtat i orfandat amb el treball.

Data

02-05-2018


Lloc

Delegació de l’APttCB a Girona. C. Francesc Roges, 29, baixos. Girona.


Horari

De 16.00 a 20.00 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €