Inici - Agenda - Conferència COMPLIANCE PENAL. Resp. Penal Pers. Jurídiques - Lleida

Agenda

Afegir a destacats:

Conferència COMPLIANCE PENAL. Resp. Penal Pers. Jurídiques - Lleida


Ponents

Sr. Jordi Fernández Val, Llicenciat en Dret. Graduat Social. Tècnic Superior en Relacions Industrials. Màster Administració i Direcció d’Empreses. Mediador Judicial i Pèrit Judicial.


Descripció

¿Saps que les empreses que assessores poden cometre delictes, si no els assessores correctament, amb la nova reforma del codi penal?

L’article 31 bis del Codi Penal, estableix la responsabilitat penal de les societats mercantils i persones jurídiques en general, que es materialitza a través de la resta del seu articulat, en el que se sanciona penalment a aquestes entitats per la comissió de nombroses infraccions que poden ser comeses de  forma habitual a l’àmbit de la seva activitat empresarial. 

A més de les penes econòmiques corresponents que fluctuen segons el tipus delictiu, es poden interposar algunes de les següents: dissolució de la persona jurídica, suspensió de les seves activitats, clausura temporal dels locals i establiments, prohibició de realitzar les activitats en el futur, inhabilitació per a obtenir subvencions i ajuts públics i intervenció judicial per a garantir els drets dels treballadors o dels creditors. 

En la mesura en que l’organització empresarial no és en sí mateixa la que realitza l’acció delictiva sinó els seus empleats o directius, la única via que té l’empresa per a protegir-se del risc penal és establir mesures de prevenció eficaç, és a dir, la implantació d’un model d’organització i gestió, que inclogui les mesures de vigilància i control, per a prevenir la comissió de delictes. 

Aquest model rep el nom de “Programa de compliment normatiu” o “Compliance Penal”, i és en aquesta conferència on s’explicaran les claus i procediments que hem de seguir per tal d’aplicar aquest model a les empreses dels nostres clients.

Data

10-05-2018


Lloc

Delegació APttCB LLEIDA. Carrer Pallars, 6 altell A 25008 LLEIDA


Horari

De 16.00 a 18.00 hores.