Inici - Agenda - Curs ACTUALITZACIÓ IVA. COMENTARIS CONSULTES, SENTÈNCIES I RESOLUCIONS RECENTS - Tarragona

Agenda

Afegir a destacats:

Curs ACTUALITZACIÓ IVA. COMENTARIS CONSULTES, SENTÈNCIES I RESOLUCIONS RECENTS - Tarragona


Ponents

En José Mª Tocornal Ruiz, Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona


Descripció

Es fa un repàs sobre qüestions posades de manifest en recents Consultes de la DGT, Resolucions del TEAC i Sentències de Tribunals

 

-        Cessió de vehicles efectuades per empreses a favor dels treballadors per a ús privat. Resolució TEAC 22.11.2017.
-        Substitució o bescanvi de factures simplificades expedides en data anterior, per factures completes. Requisits. Terminis. Data de la nova factura. Identificació del destinatari. Responsabilitat.
-        Tres sentències TS 19.02.2018 (Recursos 192, 195 i 198/2016). Inclusió de l'IVA en el preu pactat, en operacions en què no es va esmentar l'IVA. Reiteració de criteri de la STS 27.09.2017 (rec.194 / 2016).

Amb relació a deduccions de quotes suportades:
-        STJUE 2018.04.12, i Resolució TEAC 22.11.2017.
-        Novetats introduïdes en la Llei de l'IVA per la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l'Estat per 201, i per la Llei 9/2017 de Contractació amb el sector públic.
-        La persona física resident en territori tercer deixa les immoble a despatx professional. No té la consideració d'establiment permanent a l'efecte de l'IVA. Consulta V2915-17, de 13 de novembre. TEAC 20.10.2016. Règim de deduccions aplicable.
-        Consulta 140387 del Servei Informa. Importància de la correcta identificació amb el NIF a efectes de l'IVA de l'emissor de la factura quan està emesa per un establiment Permanent al TAI d'una societat no establerta.
-        STJUE 09.02.2017. No pèrdua exempció IVA per incompliment de requisits formals, quan es prova el compliment dels requisits materials. En el mateix sentit: STJUE 15.09.2016, i TEAC 17.10.2013.
-        STS 12.02.2015, deduïbilitat quotes suportades en els casos de no declaració en els casos d'auto-repercussió. TEAC 14/02/2012
-        Novetats previstes en la tributació per l'IVA de les operacions intracomunitàries.
-        La problemàtica de la transmissió "mortis causa" de parcel·les en curs d'urbanització.
-        L'IVA i les subvencions. La DF 10ª de la Llei 9/2017, Consultes V3167-17, V0027-18, V0067-18, SANT 2018.03.26. Resolució TEAC 21.03.2018. Modificacions previstes.

Data

27-09-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Tarragona. Plaça Ponent 5, 7ª Tarragona.


Horari

De 16.00 a 20.00 hores.


Preus

1r. Assistent : 81,00 €

2n. Assistent i següents : 71,00 €

No Associat/da : 195,00 €