Inici - Agenda - CANCEL·LAT! Curs DIA A DIA DE LES SOCIETATS MERCANTILS - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

CANCEL·LAT! Curs DIA A DIA DE LES SOCIETATS MERCANTILS - Girona


Ponents

Sr. Miguel Ángel Romero Mogorrón Advocat. Màster en Dret de l’Empresa. Màster in Business Administration. Responsable del Servei de Consultoria Mercantil i Membre del Gabinet d’Estudis de l’APttCB.


Descripció

Recollint les aportacions que ens heu fet arribar, presentem el Curs de Societats Mercantils que anteriorment havíem ajornat. Hem intentat conjugar el nivell bàsic i mig per tal de poder acostar-nos més a les vostres propostes.

Us presentem el temari, esperant que sigui del vostre grat.

PROGRAMA

1.    LA CONSTITUCIÓ

1.1. Aspectes generals i tipus societaris.
1.2. Procés fundacional, la societat en formació i la nul·litat.
1.3. Les aportacions.
1.3.1. Aportacions dineràries.
1.3.2. Aportacions no dineràries a la S.A.
1.3.3. Aportacions no dineràries a la S.L.
1.3.4. Prestacions accessòries.
1.4. Les accions/participacions
1.4.1.  Les accions.
1.4.2.  Les participacions.
1.4.3.  Negocis sobre les accions/participacions pròpies.
1.5. Els estatuts

2.    LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS

2.1. Procediment general.
2.2. Qüestions específiques de certes modificacions.

3.    AUGMENT I REDUCCIÓ DE CAPITAL SOCIAL

4.    LA DISSOLUCIÓ

4.1. Formes de dissolució de les societats de capital.
4.2. Dissolució per acord de la junta general.
4.3. Dissolució de ple dret.
4.4. Dissolució per concurrència de causa legítima.
4.4.1. Causes legals i estatutàries de dissolució.
4.4.2. Efectes de la concurrència d’una causa de dissolució.
4.5. Efectes de la dissolució.
4.6. La reactivació de la societat dissolta.

5.    LA LIQUIDACIÓ.

5.1. Concepte de liquidació.
5.2. La figura jurídica dels liquidadors. Nomenament, funcionament i cessament dels  liquidadors.
5.3. Les operacions de la liquidació.
5.4. La insolvència de la societat durant la liquidació.
5.5. La cessió global de l’actiu i del passiu.
5.6. L’aprovació per la junta de les operacions de liquidació: el balanç final.
5.7. Divisió del patrimoni entre els socis i quota de liquidació.
5.8. L’extinció de la societat. Actiu i passiu sobrevinguts.

Data

25-10-2018


Lloc

Delegació de Girona. C. Francesc Roges, 29. Girona.


Horari

De 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 hores.