Inici - Agenda - Seminari ANÀLISI MODIFICACIONS REGLAMENTS DE LA LGT - Tarragona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari ANÀLISI MODIFICACIONS REGLAMENTS DE LA LGT - Tarragona


Ponents

Sr. ROBERTO LUENGO MARTÍN. Cap d’equip regional d’inspecció de l’AEAT a Tarragona.


Descripció

Objectiu de la sessió: Explicar les novetats introduïdes en els reglaments de desplegament de la Llei general tributària i l'entrada en vigor que es va produir l'1 de gener de 2018 mitjançant els següents Reials Decrets:

 

- Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
- Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació.
- Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari.
- Reial Decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de revisió en via administrativa.

PROGRAMA

- Anàlisi de les novetats relatives a:
a) Procediments d'aplicació dels tributs: inspecció, gestió i recaptació.
b) Procediment sancionador tributari.
- Especial referència al procediment de revisió en via administrativa i notes sobre el procediment contenciós-administratiu.

Data

30-10-2018


Lloc

Delegació Tarragona APttCB Plaça Ponent 5, 7ª, 2ª- 43001 Tarragona


Horari

De 16.30 a 20.00 hores


Preus

1r. Assistent : 81,00 €

2n. Assistent i següents : 71,00 €

No Associat/da : 195,00 €