Inici - Agenda - AJORNAT! Curs COMPTABILITAT AVANÇADA - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

AJORNAT! Curs COMPTABILITAT AVANÇADA - Barcelona


Ponents

En José Luis Giral, Graduat Direcc. Financera i Comptabilitat. Expert Comptable Acreditat REC. Tècnic Tributari i Membre Gabinet d’Estudis APttCB.


Descripció

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

Es tracta de fer un pas més enllà en la comptabilitat general i ampliar els temes més rellevants que ens podem trobar en l’elaboració de la comptabilitat de l’empresa.

És un programa ampli i el temps limitat, pel que es veuran els temes de la forma més pràctica possible, alternant les diferents normatives del PGC i de l’ICAC, i també la de l’impost sobre societats, amb exemples pràctics.

Aquest curs és d’un nivell mig-alt, i va dirigit a qui ja té coneixements de comptabilitat i vol ampliar-los per tal de donar solucions a temes concrets d’un cert nivell.

El ventall de possibles interessats és ampli, des dels que provenen del curs de comptabilitat general, fins a comptables i /o responsables de comptabilitat tant d’assessoria com de l’empresa privada.


ORGANITZACIÓ DEL CURS

Es lliurarà el material necessari pel seguiment de les sessions amb teoria i un seguit d’exemples.

La firma Wolters Kluwer (A3 Software) posarà a disposició dels participants una versió del programa de comptabilitatA3ECO (estimacions i comptabilitat), en versió demo per a formació (NO compatible amb dispositius Apple), que cada participant podrà descarregar-se de forma gratuïta al seu portàtil, per tant és necessari que cada alumne dugui el seu ordinador.

PROGRAMA

Sessió 1: Aspectes generals de la comptabilitat.

1.- Aplicació de normes.
2.- Anàlisi dels estats financers, CCAA.
3.- Operacions de patrimoni net.
4.- Altres operacions incloses en Patrimoni.

Sessió 2: Immobilitzats Intangible, Material i Inversions Immobiliàries: Normes de registre i valoració 5a, 6a, 2a, 3a i 4a del PGC, Resolucions i consultes de l’ICAC i RD 602/2016.

1.- Incorporació i baixa d’immobilitzats.
2.- Algunes figures especials d’immobilització.
3.- Activació de I+D.

Sessió 3: Vendes, Aprovisionaments i Existències: Tall d’Operacions i Determinació del Marge brut: Normes de registre i valoració 16a, 12a i 13a del PGC, 9a de CCAA, Resolucions i consultes de l’ICAC.

1.- Xifra de negocis.
2.- Aprovisionaments.
3.- Existències.
4.- Tall d’Operacions.

Sessió 4: Operacions amb Comptes d’Actiu i Passiu i altres Operacions Específiques (LP i CP): Normes de registre i valoració 8a, 9a, 10a, 11a i 7a del PGC, Resolucions i consultes de l’ICAC.

1.- Operacions d’Actiu.
2.- Operacions de Passiu.
3.- Finançament aliè.
4.- Operacions amb parts vinculades.
5.- Arrendaments.

Sessió 5: Comptabilitat fiscal: Normes de registre i valoració 14a i 15a del PGC, 11a de CCAA i Resolucions i consultes de l’ICAC.

1.- Organismes oficials.
2.- Comptabilitat de l’IVA.
3.- Impost sobre societats.
4.- Operativa Llibres oficials i dipòsit de CCAA.

PROGRAMA COMPLET

Data

13-11-2018


Lloc

Seu Central de l'APttCB. Lepant, 235, baixos. Barcelona.


Horari

De 9.30 a 13.30 hores.