Inici - Agenda - Taller Laboral SOLUCIONS PRÀCTIQUES PER A RESOLDRE ACOMIADAMENTS - Lleida

Agenda

Afegir a destacats:

Taller Laboral SOLUCIONS PRÀCTIQUES PER A RESOLDRE ACOMIADAMENTS - Lleida


Ponents

David Pou i Cañizares, Llicenciat en Ciències del Treball i Diplomat en Relacions Laborals. Responsable del Servei de Consultoria Laboral de l'APttCB


Descripció

1. FORMALITATS.

a. Notificació (què val i què no val):

Escrita.

Verbal.

Tàcita.

 

2. CÀLCUL D’INDEMNITZACIÓ GENERAL I ESPECÍFIC.

a. Salari habitual.

b. Salari variable.

c. Reduccions de jornada.

d. Guarda legal.

e. Altres supòsits.

 

3. CLARIFICACIÓ I EXEMPLIFICACIÓ DE SITUACIONS.

a. Incapacitat temporal i acomiadament.

b. Incapacitat permanent i acomiadament (revisió medica professional).

c. Modificació substancial vs. El poder de direcció.

d. Mobilitat geogràfica de centre de treball i el poder de direcció de l’empresa.

Desplaçaments.

Trasllats.

e. Reducció de jornada i acomiadament.

 

4. NEGOCIACIÓ I FACTORS QUE ENS PODEN CONDICIONAR.

a. Viabilitat de la improcedència.

b. Viabilitat de la nul•litat.

c. Vitalitat de la procedència.

d. Durada del procediment judicial.

e. Compliment de la norma laboral amb el treballador afectat.

f. Valorar i quantificar danys col•laterals.

Sancions.

Cotització.

Indemnitzacions per danys morals (LISOS).

 

5. ASSISTIR A LA CONCILIACIÓ ORDINÀRIA I URGENT EN QUALITAT D’HOME BO.

a. Poder de representació notarial.

b. Apud acta.

 

6. PROS I CONTRES ENTRE EL RECONEIXEMENT D’IMPROCEDÈNCIA O COMPLEMENTAR L’INDEMNITZACIÓ AMB ACOMIADAMENT PROCEDENT.

Data

22-11-2018


Lloc

APttCB Delegació de Lleida. Pallars 6, Altell A Lleida. Tel. 973 221083


Horari

16.30 a 18.30 h.


Preus

Associat/da o membre del despatx : 56,00 €

No Associat/da : 95,00 €