Inici - Agenda - Lleida - Sessió Informativa AEAT - DECLARACIONS INFORMATIVES 2019

Agenda

Afegir a destacats:

Lleida - Sessió Informativa AEAT - DECLARACIONS INFORMATIVES 2019


Ponents

Funcionaris de les àrees de gestió i d'informàtica de l'AEAT.


Descripció

Com sabeu, per a l'Agència Tributària la correcta presentació de les declaracions informatives té una gran importància, ja que les dades que s'hi faciliten es fan servir tant per a la prestació d'assistència als contribuents com per al control del compliment de les obligacions principals. Per aquesta raó, igual que en anys anteriors, l'AEAT ofereix, unes sessions informatives sobre aquestes declaracions i, en general, sobre novetats normatives, en col·laboració amb els col·legis i associacions professionals. 

PROGRAMA

NOVETATS DE DECLARACIONS INFORMATIVES 2018:
Transmissió de Grans Volums d’Informació on line (TGVI on line).
- Model 179. Declaració Trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.
- Model 233. Declaració informativa per despeses en jardins d’infants o centres d’educació infantil autoritzats.

MODIFICACIONS PARCIALS DELS MODELS DE DECLARACIONS INFORMATIVES:
Model 187. Declaració Informativa d’Institucions d’Inversió Colectiva.
- Model 190. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de rendes. Resum Anual.
- Model 196. Declaració Informativa. Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments del capital mobiliari i rendes obtingues per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d’institucions financeres.
- Model 198. Declaració Informativa. Declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.
- Model 289. Declaració Informativa anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua.
- Model 291. Declaració Informativa. Impost sobre la renda de no Residents. Comptes de no Residents sense establiment permanent.
- Model 347. Declaració Informativa. Declaració anual d’operacions amb terceres persones.
- Model 390. IVA. Declaració Resum Anual. 

PROGRAMES D’AJUDA AL CONTRIBUENT I QÜESTIONS D’INTERÈS.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ: Saló d'Actes de la Delegació de l'AEAT a Lleida. Plaça Cervantes, 17. 25002 LLEIDA.

Data

18-01-2019


Lloc

Saló d'Actes de la Delegació de l'AEAT a Lleida. Plaça Cervantes, 17. 25002 LLEIDA.


Horari

De 11.00 a 13.00 hores.