Inici - Agenda - Lleida - Seminari NOVETATS FISCALS i NOVETATS LABORALS 2019

Agenda

Afegir a destacats:

Lleida - Seminari NOVETATS FISCALS i NOVETATS LABORALS 2019


Ponents

Josep Mª Noguera, Llicenciat ADE i Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat Comptes. Resp. Servei Consultoria Fiscal APttCB - David Pou, Llicenciat Ciències del Treball. Diplomat en Relacions Laborals. Resp Servei Consultoria Laboral APttCB


Descripció

ATENCIÓ! NOVA DATA: 27.02.2019

 

Actualització Tributària.

Iniciar un nou any propicia la revisió de novetats. Malgrat no haver aprovat la Llei de Pressupostos per a 2019 farem una previsió de les mesures que s'hi contenen; i en especial analitzarem les mesures tributàries aprovades el mes de desembre, en el RD Llei 27/2018, pel qual s'aproven mesures en matèria tributària i cadastral, les principals mesures tributàries en l’àmbit societari del RD Llei 27/2018, així com les novetats més significatives en matèria d'IVA del RD 1512/2018.

Revisarem també les mesures fiscals ja aprovades contingudes en la Llei de Pressupostos de 2018 en l'àmbit societari, en l'IRPF i també en la normativa de l'IVA, i farem l’actualització tributària que correspon, així com també analitzarem algunes resolucions de la DGT i Sentències significatives.

Programa Ampliat

 

Principals Novetats Socials, laborals i d'ocupació recollides en el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

La recent publicació del RDL 28/2018 ha suposat la implementació de nombroses novetats socials que afecten tant als nostres despatxos com als clients dels mateix, per això, tractant de donar resposta a la multitud d'interpretacions que planteja el nou text, es realitza la present sessió informativa, on tractarem d'aclarir, ordenar i comprendre el conjunt de la norma, amb l'objecte de poder afrontar comptes qüestions es desprenguin sobre aquesta matèria.

Per això tractant de realitzar una sessió àgil i didàctica es planteja el següent índex de temari:

1) Afectacions en els treballador@s per compte propi.

2) Afectacions Règim General de empleats i empleades de la llar.

3) Afectacions en el règim general.

4) Afectacions al règim agrari compte propi / aliè.

5) Afectacions en Pensions.

Programa Ampliat

Data

27-02-2019


Lloc

APttCB Delegació de Lleida. Pallars 6, Altell A Lleida.


Horari

16 a 20 h.


Preus

Associats o membres del despatx : 81,00 €

No Associats : 195,00 €