Inici - Agenda - Tarragona - Seminari NOVETATS FISCALS i NOVETATS LABORALS 2019

Agenda

Afegir a destacats:

Tarragona - Seminari NOVETATS FISCALS i NOVETATS LABORALS 2019


Ponents

Josep Mª Noguera, Llicenciat ADE i Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat Comptes. Resp. Servei Consultoria Fiscal APttCB - David Pou, Llicenciat Ciències del Treball. Diplomat en Relacions Laborals. Resp Servei Consultoria Laboral APttCB


Descripció

Actualització Tributària.

Iniciar un nou any propicia la revisió de novetats. Malgrat no haver aprovat la Llei de Pressupostos per a 2019 farem una previsió de les mesures que s'hi contenen; i en especial analitzarem les mesures tributàries aprovades el mes de desembre, en el RD Llei 27/2018, pel qual s'aproven mesures en matèria tributària i cadastral, les principals mesures tributàries en l’àmbit societari del RD Llei 27/2018, així com les novetats més significatives en matèria d'IVA del RD 1512/2018.

Revisarem també les mesures fiscals ja aprovades contingudes en la Llei de Pressupostos de 2018 en l'àmbit societari, en l'IRPF i també en la normativa de l'IVA, i farem l’actualització tributària que correspon, així com també analitzarem algunes resolucions de la DGT i Sentències significatives.

Programa Ampliat

 

Principals Novetats Socials, laborals i d'ocupació recollides en el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

La recent publicació del RDL 28/2018 ha suposat la implementació de nombroses novetats socials que afecten tant als nostres despatxos com als clients dels mateix, per això, tractant de donar resposta a la multitud d'interpretacions que planteja el nou text, es realitza la present sessió informativa, on tractarem d'aclarir, ordenar i comprendre el conjunt de la norma, amb l'objecte de poder afrontar comptes qüestions es desprenguin sobre aquesta matèria.

Per això tractant de realitzar una sessió àgil i didàctica es planteja el següent índex de temari:

1) Afectacions en els treballador@s per compte propi.

2) Afectacions Règim General de empleats i empleades de la llar.

3) Afectacions en el règim general.

4) Afectacions al règim agrari compte propi / aliè.

5) Afectacions en Pensions.

Programa Ampliat

Data

26-02-2019


Lloc

Delegació APttCB Tarragona. Plaça Ponent, 5, 7ª. Tarragona.


Horari

16 a 20 h.


Preus

Associats o membres del despatx : 81,00 €

No Associats : 195,00 €