Streaming RECENT DOCTR. ADMINISTR. I JURISPRUD. EN L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS

Inscripció associat/da:
Inscripció no associat/da:
He llegit i accepto la política de privacitat
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Carrer Lepant, n. 235, Baixos, 08013 Barcelona (Barcelona).

Gir bancari

L'APttCB li emetrà rebut a les dades bancàries que consten en la seva fitxa d'associat/a.

Transferència

Un cop realitzada la seva inscripció, realitzi l'ingrés en Banc Sabadell al número de compte ES13 0081 0305 9400 0106 1115, pot enviar-nos el justificant d'ingrés en compte a inscripcions@apttcb.cat

Targeta bancària