Inici - Agenda - Seminari L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 2018 - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 2018 - Barcelona


Ponents

Sr. Vicente Arbona i Mas, Cap de la Unitat d'Inspecció de l’Administració de l’AEAT Eivissa i Formentera.


Descripció

Objectius i programa del curs

1.      Esquema de liquidació de l’impost.
2.      Calendari del tancament 2018. Especial referència al termini de presentació de l’autoliquidació en cas d’exercicis socials fallits.
3.      Qüestions d’imputació temporal.
4.      Arrendaments operatius.
5.      Retencions.
6.      Tractament dels “actius ocults”.
7.      Deutes reals no pagats ni reclamats civilment pel creditor.
8.      Tractament dels “passius ficticis”.
9.      Regles generals del tractament fiscal dels deterioraments de valor d’elements patrimonials. Especial referència als deterioraments de crèdits derivats de la insolvència dels deutors.
10.   Entitats patrimonials.
11.   Tipus de gravamen. Especial referència a l’aplicació del tipus de gravamen per a entitats de nova creació.
12.   Efectes fiscals de la dissolució d’una entitat.
13.   La compensació de bases imposables negatives.
14.   Reserva de capitalització. Especial referència a la disposició de fons propis anteriors a 2015.
15.   Reserva d’anivellament. Comptabilització de l’efecte impositiu.
16.   Recordatori dels incentius fiscals de les ERD.
17.   Qüestions relatives a socis i administradors.
18.   Qüestions diverses.
19.   Amortitzacions.

CONSULTEU AQUÍ EL PROGRAMA COMPLET

Data

26-03-2019


Lloc

Seu Central de l'APttCB - Lepant, 235, baixos - 08013 Barcelona.


Horari

De 16.30 a 20.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associat : 195,00 €