Jornada Treball - Claus Codi Bones Pràctiques Tributàries (CBPT), DAC6 i BIG DATA àmbit tributari - Barcelona

Inscripció associat/da:
Inscripció no associat/da: