Inici - Agenda - STREAMING - Seminari CLAUS PRINCIPALS EN LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Agenda

Afegir a destacats:

STREAMING - Seminari CLAUS PRINCIPALS EN LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB.


Descripció

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Per tal de visualitzar aquesta activitat, és necessari haver efectuat la inscripció i el pagament. En aquest mateix espai hi trobareu l'accés al video i la documentació per tal de seguir la ponència.

En el seminari previst de la declaració de l’Impost sobre Societats del període impositiu de 2018, pretenem revisar aquelles claus i novetats principals, així com tenir en compte aquelles qüestions que poden ser controvertides amb l’Administració tributària. 

1. Les 10 claus principals a tenir en compte en la declaració de l’Impost sobre Societats, en la perspectiva de l’autoliquidació del Model 200.

2. Mencions a les masses patrimonials i dades rellevants de l’Actiu i Passiu i del Compte de Pèrdues i Guanys.
3. Els ajustos fiscals més rellevants, a l’hora de determinar la Base Imposable de 2018, partint del resultat comptable.
4. Prevencions a tenir en compte en les limitacions de despeses no deduïbles, amb especial atenció a les que poden generar comprovacions per part de l’AEAT.
5. Revisió dels incentius fiscals de les empreses de Reduïda Dimensió, i particularitats a tenir en compte.
6. Aplicabilitat de la Reserva de Capitalització i d’anivellament: criteris fiscals, comptables i mercantils. Exemples pràctics.
7. Cauteles en les empreses que inicien noves activitats: tipus impositius aplicables.
8. Deduccions per a la realització de determinades activitats i exempció en els dividends per participació en d’altres societats i venda de participacions (art. 21 Llei 27/2014).
9. Consultes de la DGT rellevants i qüestions controvertides amb l’Administració tributària: criteris en passius ficticis, compensació en B.I. Negatives, incorporació de qüestions en la Memòria dels Comptes Anuals, etc.
10. Exemples pràctics per millor comprensió en l’aplicació de determinats incentius fiscals.

Data

25-07-2019


Lloc

Àrea privada www.apttcb.cat


Horari


Preus

Associat : 70,00 €

No associat : 180,00 €