TROBADA PROFESSIONAL A REUS (Tarragona)

Inscripció associat/da:
Inscripció no associat/da:
Assistents:
He llegit i accepto la política de privacitat
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Carrer Lepant, n. 235, Baixos, 08013 Barcelona (Barcelona).