Inici - Agenda - Seminari L'IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari L'IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS - Barcelona


Ponents

Amb na Natàlia Caba, Directora General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya i n'Antoni Duran-Sindreu, Professor de la UPF i Assessor Fiscal.


Descripció

L'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques es va declarar constitucional pel Tribunal Constitucional a la seva Sentència 28/2018, de 28 de febrer de 2019. 

Aquest impost l’hauran de suportar les persones jurídiques residents a Catalunya que siguin titulars de béns considerats com a no productius (és a dir, no associats a l’activitat econòmica) i alguns drets que recauen sobre aquests béns, quan realment el seu ús es destini a activitats particulars, com ara puguin ser béns immobles; vehicles amb potència de més de 200 cavalls, embarcacions de lleure, aeronaus  i objectes d’art, antiguitats i joies. 

L’actual obligació es va publicar al Decret llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019) i caldrà presentar i liquidar declaracions tributàries per aquest impost pels anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany.  

Per aquest motiu, a la sessió temàtica es tractarà i se centrarà en aquest impost i en les modificacions previstes.

Data

25-09-2019


Lloc

Seu Central de l'APttCB C/ Lepant, 235, Bxos. 08013


Horari

De 12.30 a 14.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 50,00 €

No associat : 110,00 €