Inici - Agenda - Seminari ANÀLISI MODIF. LLEI PREV. BLANQUEIG CAPITALS. RDL11/2018, ACTIVITATS SUBJECTES I OBLIG. INSCRIPCIÓ AL REG. MERCANTIL - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari ANÀLISI MODIF. LLEI PREV. BLANQUEIG CAPITALS. RDL11/2018, ACTIVITATS SUBJECTES I OBLIG. INSCRIPCIÓ AL REG. MERCANTIL - Girona


Ponents

En José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Expert Comptable Acreditat Rec. Tècnic Tributari. Expert en Prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.


Descripció

La prevenció del Blanqueig està cada cop més present en la nostra feina, cosa que obliga a fer un repàs dels canvis i obligacions que comporta per a la nostra professió. 

PROGRAMA

1. Anàlisi de la llei i reglament.
1.1. Subjectes obligats.
1.2. Mesures de diligència deguda i reforçada.
1.3. Obligació d’informació i col·laboració amb el Sepblac.
1.4. Control intern.
1.5. Règim sancionador.

2. Disposició transitòria única del RDL 11/2018.
2.1. Obligació d’inscripció de les persones jurídiques en el registre mercantil.
2.2. Obligació d’informació en Comptes Anuals.
2.3. Obligació d’inscripció de les persones físiques professionals.
2.4. Obligació d’informació, nou model i terminis, sistemàtica.
2.5. Instruciió de 30 d’agost amb el nou termini d’inscripció per a les persones físiques.

3. Relacions amb el SEPBLAC.
3.1. Alta en el Sepblac com a subjecte obligat.
3.2. Conservació de la documentació.
3.3. Models de declaració.
3.4. La figura del expert independent.
3.5. Temes diversos.

Data

24-09-2019


Lloc

Delegació de Girona. C/ Francesc Rogés, 29, Bxos.


Horari

De 16.00 a 19.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associats : 195,00 €