Inici - Agenda - Streaming ANÀLISIS MODIF. INTRODUÏDES EN LA LLEI DE PREV. DEL BLANQUEIG DE CAPITALS - Palma i retransmissió

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming ANÀLISIS MODIF. INTRODUÏDES EN LA LLEI DE PREV. DEL BLANQUEIG DE CAPITALS - Palma i retransmissió


Ponents

En José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Expert Comptable Acreditat Rec. Tècnic Tributari. Expert en Prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.


Descripció

La prevenció del Blanqueig està cada cop més present en la nostra feina, cosa que obliga a fer un repàs dels canvis i obligacions que comporta per a la nostra professió. 

Programa

1. Anàlisi de la llei i reglament.
1.1 Subjectes obligats.
1.2 Mesures de diligència deguda i reforçada.
1.3 Obligació d’informació i col·laboració amb el Sepblac.
1.4 Control intern.
1.5 Règim sancionador.

2. Disposició transitòria única del RDL 11/2018.
2.1 Obligació d’inscripció de les persones jurídiques en el registre mercantil.
2.2 Obligació d’informació en Comptes Anuals
2.3 Obligació d’inscripció de les persones físiques professionals.
2.4 Obligació d’informació, nou model i terminis, sistemàtica.
2.5 Instrucció de 30 d’agost amb el nou termini d’inscripció per a les persones físiques.

3. Relacions amb el SEPBLAC.
3.1 Alta en el Sepblac com a subjecte obligat.
3.2 Conservació de la documentació.
3.3 Models de declaració.
3.4 La figura del expert independent.
3.5 Temes diversos.

Data

31-12-2019


Lloc

RETRANSMISSIÓ Àrea privada www.apttcb.cat


Horari

Retransmissió en diferit