Inici - Agenda - Seminari L'IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari L'IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS - Girona


Ponents

Sr. Eduard Vilà i Marhuenda, Director de l'Agència Tributària de Catalunya


Descripció

L'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l'actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya. 

L'impost ha estat creat per la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7368 de 12.05.2017), i en les darreres modificacions normatives d’aquesta Llei, Decret llei 8/2019, de 14 de maig (DOGC núm 7876 de 16.05.2019), es regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost que s’haurà de liquidar entre els mesos d’octubre i novembre d’aquest any 2019.

Data

13-11-2019


Lloc

Delegació de Girona. C/ Francesc Rogés, 29, Bxos.


Horari

De 10.30 a 12.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 0,00 €