Inici - Agenda - Barcelona - Seminari TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2019

Agenda

Afegir a destacats:

Barcelona - Seminari TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2019


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB.


Descripció

UN COP ESTIGUEU INSCRITS, PODREU DESCARREGAR EL MATERIAL DOCENT PER SEGUIR LA SESSIÓ. NOMÉS HEU D'ENTRAR A L'ACTIVITAT (UN COP ESTEU IDENTIFICATS AMB LES CLAUS DE L'ÀREA PRIVADA) I TROBAREU L'ENLLAÇ A BAIX DE TOT.

En el marc del seminari de tancament fiscal de 2019, com a clàssic de cada exercici fiscal, es proposa fer incidència, entre d’altres a les següents qüestions. 

Programa 

1. Aspectes de revisió fiscal i comptable abans del tancament de l’exercici fiscal 2019. Check-list i protocols d’àmbit fiscal.
2. Prevencions tributàries, criteris pràctics i qüestions rellevants d’actuacions de Gestió i d’Inspecció tributària:
a) Societats patrimonials: actius afectes i no afectes. Impost sobre Actius no Productius.
b) Societats professionals: Criteris d’Inspecció tributària en activitats professionals. Aplicació 75% com a “port segur” en l’atribució de rendes als socis. Societats instrumentals.
c) Despeses qüestionades en l’àmbit de la deducció fiscal en activitats econòmiques, tant en l’àmbit de l’IRPF, com en l’IS i també de les quotes de l’IVA.
d) Criteris en deterioraments no deduïbles als efectes de l’Impost sobre Societats.
e) Incentius en Pimes i qüestions per rebaixar la factura fiscal en IRPF.
f) Retribucions duals dels administradors.
g) D’altres qüestions rellevants en la imposició indirecta.

3. Esment a resolucions rellevants de la DGT en atenció al tancament fiscal i comptable 2019.
4. Rellevància de les operacions vinculades a preu de mercat, als efectes de l’Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions i Donacions. Model dossier de vinculades per Pimes.
5. Esment a reestructuracions societàries i l’acolliment al règim de neutralitat fiscal de l’Impost sobre Societats.

Data

10-12-2019


Lloc

Seu Central de l'APttCB - Lepant, 235, baixos. Barcelona.


Horari

De 10.00 a 13.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associat : 195,00 €