Inici - Agenda - Eivissa - Seminari TANCAMENT FISCAL 2019

Agenda

Afegir a destacats:

Eivissa - Seminari TANCAMENT FISCAL 2019


Ponents

Amb en Vicente Arbona i Mas, Cap de la Unitat d'Inspecció de l’Administració de l’AEAT Eivissa i Formentera.


Descripció

Programa

La temàtica a tractar, entre altres, seran qüestions d'imputació temporal d'ingressos i despeses, sol·licitud de criteris especials d'imputació temporal, incentius fiscals d'entitats de reduïda dimensió, amb especial referència a la manera d'aplicar-los a través d'ajustos extra comptables, la distinció entre les opcions i drets en l'àmbit de l'Impost de Societats, possibilitat de canviar el criteri d'imputació temporal en una comprovació de l'Administració, ingressos i despeses comptabilitzades en l'exercici diferent al de la seva meritació, el principi de regularització completa o íntegra, les obligacions tributàries connexes en el IS,  l’ajornament de despeses i l'especial vigilància de la prescripció de la despesa, errors comptables, la compensació de bases imposables negatives: criteri del TEAC, art. 119.4 LGT, anàlisi d'aportacions i distribució del compte 118, implicació en els diferents impostos de la dissolució i liquidació de societats, algunes qüestions d'operacions vinculades, especial referència a la vinculació soci professional-societat professional, repàs de les reserves de capitalització i anivellament, despeses deduïbles, etc. 

Tot això amb el major enfocament pràctic possible.

Data

17-12-2019


Lloc

Seu de la UIB a Eivissa. C. del Calvari, 1, antiga comandància. Eivissa.


Horari

De 17.00 a 21.00 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 40,00 €

2n Assistent i següents : 55,00 €

No associat : 90,00 €