Inici - Agenda - Seminari GESTIÓ DEL TEMPS - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari GESTIÓ DEL TEMPS - Barcelona


Ponents

Amb en Josep Mas, Soci Director a The Art of New Management. Conferenciant i Formador en Habilitats Directives i Personals. Membre de Consells i Comitès Directius.


Descripció

Objectius 

- Potenciar l’adequada gestió del Temps en funció dels seus objectius específics a curt, mitjà i llarg termini.
- Detectar i eliminar o reduir els “Lladres del Temps” que interfereixen en el seu acompliment professional.
- Optimitzar el rendiment i els resultats amb un aeficient gestió de les tasques.
- Transmetre eines pràctiques i senzilles d’aplicació immediata, que ens permetin millorar la nostrta gestió diaira del temps.

Programa

1. La importància de saber gestionar el temps a la vida professional i personal.
2. El gran poder de l’Actitud en la Gestió del Temps. Sistemàtica per realitzar un Canvi d’Hàbits.
3. Objectius: importància, requisits que han de complir i com fixar-los.
4. Anàlisi i Reflexions sobre la nostra utilització del Temps.
5. Eines de Planificació i Programació: com potenciar-les.
6. Prioritats
- Saber establir-les i reconèixer la seva importància.
- Mètodes senzills i pràctics per establir prioritats A/B/C/D.
- Tasques Urgents VS Importants. 

7. Què és la Corba de Rendiment i com aprofitar-la.
8. La Necessitat de dedicar prou temps a la reflexió.
9. La importància de “sortir al balcó” per aconseguir perspectiva i energia.
10. La concentració, ingredient imprescindible de l’eficiència.
11. Possibles barreres que podem trobar al gestionar el nostre temps.
12. Els Lladres del Temps i com tractar-los (e-mails, interrupcions, telèfons, viatges, desordre…).
13. Com evitar importants pèrdues de temps en Reunions ineficaces.
14. La apropiada Delegació de funcions i tasques.
15. La Procrastinació (Postergació): el seu impacte i com evitar-la.
16. Eines d’aplicació immediata sobre la Gestió del Temps a la nostra vida.
17. Síntesi, conclusions i Pla d’Acció.
- Desenvolupament del Pla d’Acció de Millora Individual amb els temes a dur immediatament a la pràctica.
- Col·laboració i assessorament per part del Formador – Facilitador.

Data

06-02-2020


Lloc

Seu Central de l'APttCB. Lepant, 235, baixos. 08013 Barcelona.


Horari

De 9.30 a 14.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 120,00 €

No associat : 230,00 €