Inici - Agenda - Seminari NOVETATS I JURISPRUDÈNCIA EN L'IVA PEL 2020 I CONSEQÜÈNCIES DEL BRÈXIT EN L'IVA - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari NOVETATS I JURISPRUDÈNCIA EN L'IVA PEL 2020 I CONSEQÜÈNCIES DEL BRÈXIT EN L'IVA - Barcelona


Ponents

Amb En José Ma Tocornal Ruiz, Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona.


Descripció

Novetats en l’IVA per al 2020.
Venda de béns en consigna (call off stocks).
- Operacions en cadena.
- Novetats en relació al NIF/IVA.
- Novetats respecte de l’acreditació del transport intracomunitari de béns.

Les conseqüències del Brèxit en l’IVA.
En lliuraments i adquisicions de béns.
- En prestacions de serveis.
- NIF IVA i Model 349.
- Representant fiscal.
- Règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics (MOSS).
- Règim de devolució a no establerts.  

Repàs sobre les últimes novetats respecte de criteris tant administratius com de jurisprudència en matèria de IVA, destacant el repàs de determinats aspectes rellevants i conflictius que es posen de manifest, sempre amb relació a l’IVA, en operacions habituals. 

Determinats aspectes en la tributació per l’IVA de la cessió vehicles a empleats. Resolució TEAC 22/11/2017.       

En cas de repercussió improcedent de quotes de IVA: no procedència de la deducció de l’IVA indegudament suportat. No exigència per l’Administració de les quotes de IVA indegudament repercutides i no ingressades. Resolució TEAC 15/07/2019.

Actuacions de l’Administració enfront quotes indegudament repercutides, davant de qui va efectuar la repercussió i davant del destinatari. Obligatorietat de la pràctica per part de l’Administració del principi de la regularització íntegra. Diverses Sentències TS.

Encaix del que disposa l’article 96.1.5è de la Llei de l’IVA (prohibició de deducció de quotes suportades per adquisicions de béns i serveis destinats a atencions de clients, assalariats, o de terceres persones) en la normativa comunitària. Resolució TEAC 15/07/2019. 

Comentaris sobre les tres Sentències del TS de 19/02/2019. Criteri recollit pel TEAC 18/09/2018.

Consideració d’establiment permanent d’un immoble cedit en arrendament. Subjecte passiu en la prestació dels serveis d’arrendament quan l’arrendador no disposi d’establiment permanent en el TAI. Resolució TEAC 22/05/2019.

Data

19-02-2020


Lloc

Seu Central de l'APttCB. Lepant, 235, baixos. 08013 Barcelona.


Horari

De 9.30 a 13.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associat : 195,00 €