Inici - Agenda - Seminari L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS - Girona


Ponents

Amb en Lluís Camps i Sagué, Cap del Servei de Gestió Tributària de l’ATC a Girona.


Descripció

Analitzarem en profunditat tota la normativa i el funcionament d’aquests dos impostos d’àmbit autonòmic. Al final de la sessió tindrem l’ oportunitat que pugueu plantejar tots els dubtes que en pugueu tenir.

- Normativa aplicable.
- Transmissions patrimonials oneroses: concepte, supòsits de subjecció i actes no subjectes.
- Relació entre les modalitats de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats amb l’impost sobre el valor afegit.
- Reduccions de la base imposable i bonificacions de la quota.
- Operacions societàries: concepte i supòsits de subjecció.
- Exempcions i tipus.
- Actes jurídics documentats: concepte i modalitats.
- Documents notarials.
- Documents mercantils.
- Documents administratius.
- Gestió de l’impost, punts de connexió i competència.
- Exempcions objectives i subjectives.
- Altres qüestions d’interès.

Data

25-02-2020


Lloc

Delegació de l’APttCB a Girona. C.Francesc Rogés, 29, Bxos. 17005


Horari

De 16.00 a 19.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associat : 195,00 €