Inici - Agenda - Tarragona - Seminari NOVETATS FISCALS I ACTUALITZACIÓ TRIBUTÀRIA 2020.

Agenda

Afegir a destacats:

Tarragona - Seminari NOVETATS FISCALS I ACTUALITZACIÓ TRIBUTÀRIA 2020.


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB.


Descripció

Programa 

La sessió de novetats fiscals i actualització tributària de l’any 2020 versarà sobre:

- Mesures fiscals Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2020. Comparativa normativa anterior. Increments impositius.
- Actualització tributària de normativa aprovada el 2019 i 2020. Modificacions en els llibres Registre de factures emeses, rebudes, béns d’inversió, entre d’altres.
- Previsions de canvis normatius en matèria fiscal durant l’any 2020: anticipació de determinades decisions. Criteris pràctics a tenir en compte.
Plans de control tributari per a 2020: significació d’aquells àmbits a destacar en societats i activitats econòmiques, anàlisi de riscos en béns, drets, rendes, l’intercanvi d’informació internacional, l’anomenat “right from the start”, i en especial els models 036, 303, 390, 200, entre d’altres.
- Prevencions tributàries a tenir en compte en aplicació de compravendes, donacions i d’altres situacions econòmiques i/o operacions mercantils. Criteris d’activitat econòmica en societats patrimonials, societats de cartera, als efectes de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre el Patrimoni.
- Criteris a aplicar segons l’Informe d’Interposició de Societats per persones físiques (societats professionals i patrimoni no afecte i despeses vinculades). Actuacions de la Inspecció tributària.
- BRÈXIT: Implicacions fiscals i canvis a tenir en compte en l’àmbit impositiu directe (IRPF, IRNR, Impost sobre Societats) i en la imposició indirecta (IVA).
- Canvis de criteri de la DGT (Consulta vinculant), respecte l’aplicació de la Reserva de Capitalització i la minoració de la Base Imposable en l’Impost sobre Societats.
- Previsió de noves declaracions informatives (Model 234, 235 i 236 en la vessant de la DAC6: operacions transfrontereres), i altres qüestions rellevants de jurisprudència.
- Revisió dels criteris en la presentació del Model 720 el proper mes de Març. Imports del límit conjunt establert per a cada bloc d’informació respecte declaracions precedents.

Data

03-03-2020


Lloc

Delegació de l'APttCB a Tarragona. Plaça Ponent, 5, 7è. Tarragona.


Horari

De 16.00 a 19.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associat : 195,00 €