Inici - Agenda - Seminari MESURES TRIBUTÀRIES CRISI COVID-19. Suspensió dels terminis tributaris.

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari MESURES TRIBUTÀRIES CRISI COVID-19. Suspensió dels terminis tributaris.


Ponents

Amb en Vicente Arbona, Cap Unitat Inspecció AEAT Eivissa i Formentera. Moderador: En José Amate, Vicepresident 2n i Resp. Comissió Formació APttCB.


Descripció

1. Normativa aprovada en matèria tributària.
2. Notificacions en matèria tributària.
3. Suspensió dels terminis per al pagament en període voluntari i en període d’execució.
4. Suspensió dels venciments d’ajornaments i fraccionaments (sol·licituds anteriors a 18.03.2020).
5. No suspensió del termini per a presentar autoliquidacions i declaracions.
6. Ajornament d’autoliquidacions: terminis de presentació i ingrés amb finalització entre el 13.05.2020 i 30.05.2020.
7. Suspensió dels terminis:
- Per a interposar recursos o reclamacions.
- Per a atendre requeriments o per a formular al·legacions davant d’actes d’obertura d’un tràmit d’al·legacions o d’un tràmit d’audiència.
- Per a atendre requeriments d’informació.
- Màxims de durada dels procediments.
- De prescripció.
- Per a atendre diligències d’embargament.
- Per a realitzar licitacions en subhastes.
- Per a adjudicar els béns subhastats.
8. Suspensió de l’execució de garanties sobre immobles.
9. FAQ’s sobre procediment inspector.
10. Administració tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
11. Altres qüestions.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

En el decurs de l’acte, podreu formular les vostres preguntes a través del mail jamate@apttcb.es.

Com tots els seminaris que oferim per retransmissió, aquest contingut estarà disponible a l’àrea privada per a la seva visualització posterior.

Aquest acte formatiu està valorat en 60,00 € (Preu Associat IVA inclòs), però en atenció als tècnics tributaris, amb motiu de la situació actual, aquest seminari és GRATUÏT pels nostres associats.

Lloc

Retransmissió a través de l'àrea privada www.apttcb.cat


Horari

16 d'abril, de 16.00 a 18.00 hores.


Preus

Associat : 0,00 € (Fins a 10 assistents)

No associat : 100,00 € (Fins a 10 assistents)