Inici - Agenda - Webinar CONTRASttAR ACTUALIttAT EN TEMPS DE COVID-19

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar CONTRASttAR ACTUALIttAT EN TEMPS DE COVID-19


Webinar CONTRASttAR ACTUALIttAT EN TEMPS DE COVID-19

Ponents

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llic. ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Resp. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

Aquesta trobada en format Webinar vol efectuar una mirada dinàmica i amb participació dels assistents, en uns temps rellevants, de canvis, d’ una « nova normalitat », que ens ha de servir per parlar també d’ un nou enfoc de la fiscalitat. Farem una posada al día de les mesures de la Covid-19, comentarem algunes novetats, contrastarem actualitat econòmica i ens plantegarem, entre d’ altres, tot un seguit de qüestions respecte de les actuacions de l’ Administració tributària: 

1.- Posada al dia de mesures de la Covid-19 en els diferents àmbits impositius i previsions en la resta de l’ any 2020.
2.- Actualització de noticiari econòmic i pautes per reforçar i capitalitzar fons propis de les societats.
3.- Regularització mitjançant rectificacions voluntàries (model 770 i 771). Avantatges i inconvenients.
4.- Un nou enfoc de la fiscalitat ? D’on venim i a on anem. Nous procediments telemàtics en inspeccions i també comprovacions.
5.- En temps de Covid-19 es possible “jugar” amb la fiscalitat? 

Lloc

WWW.APTTCB.CAT


Horari

Streaming


Preus

Associat o membre del despatx : 0,00 €