Inici - Agenda - Webinar IVA INTRACOMUNITARI amb José Mª Tocornal

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar IVA INTRACOMUNITARI amb José Mª Tocornal


Ponents

Amb en José Mª Tocornal Ruiz, Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona.


Descripció

DIES 16 i 19 DE NOVEMBRE DE 2020

PROGRAMA

RDL 3/2020, DE 4 DE FEBRER

Els articles 214 i 216 del Títol I del RDL 3/2020 introdueixen modificacions en la normativa interna de l’IVA, en efectuar la transposició de les Directives (UE) 2018/1910 del Consell, de 4 de desembre de 2018, per la que es modifica la Directiva 2006/112/CE referent a l’harmonització i la simplificació de determinades normes del règim de l’IVA en la imposició dels intercanvis entre els Estats membres, i la Directiva (UE) 2019/475 del Consell, de 18 de febrer de 2019, per la que es modifiquen les Directives 2006/112/CE i 2008/118/CE en quant a l’àmbit d’aplicació territorial de la Directiva 2008/118/CE.

- Venda de bens en consigna (call off stocks).
- Operacions en cadena.
- Novetats en relació al NIF/IVA, la declaració informativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).
- Novetats respecte de l’acreditació del transport intracomunitari de bens.

NOVETATS EN L’IVA RELATIVES A L’E-COMMERCE 

En els últims temps hem assistit a un augment del comerç electrònic. És per això que la UE s’ha proposat adaptar el marc jurídico-fiscal d’aquesta operativa, aprovant un conjunt de normes amb entrada en vigor diferida, per tal d’harmonitzar l’IVA, optimitzar la recaptació i combatre el frau cada cop més important en aquest sector.

Les qüestions a les que farem referència són:

- Obligacions respecte de l’IVA per a les prestacions de serveis prestats per via electrònica, radiodifusió i televisió, així com les vendes a distància de bens.
- Vendes de bens a distància realitzades a través de interfície electrònica. 
- Lliuraments de bens o les prestacions de serveis facilitades per interfícies electròniques i règims especials aplicables als subjectes passius o que realitzin vendes a distància de bens o determinats lliuraments nacionals de bens.
- Cooperació administrativa i a la lluita contra el frau en l’àmbit de l’IVA.

Data

16-11-2020


Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 17.00 a 19.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 90,00 €

No associat : 210,00 €

 

Inscripció