Inici - Agenda - Streaming MESURES FISCALS DELS PRESSUPOSTOS 2021 I TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2020 EN TEMPS DE COVID 19

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming MESURES FISCALS DELS PRESSUPOSTOS 2021 I TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2020 EN TEMPS DE COVID 19


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

És un any inèdit degut a la crisi sanitària que estem vivint i que afecta al progrés econòmic, al desenvolupament empresarial i professional, també en l’adaptació laboral dels treballadors al teletreball, l’aplicació dels ERTO’s, els canvis organitzatius, l’acceleració tecnològica en els models de negoci, els canvis socials... i que en aquest final d’any 2020 determina una nova adaptació als nostres hàbits personals i del nostre entorn social i empresarial. 

Temps de complexitat que incideix en els tancaments societaris de 2020, i per la qual cosa cal revisar aquells aspectes principals i també prevencions i previsions Covid-19 en l’àmbit tributari, societari i comptable, juntament amb els criteris interpretatius de l’Administració tributària d’obligada revisió. Activitats econòmiques d’autònoms, i altres qüestions a considerar en  empreses i grups societaris. 

PROGRAMA 

- Apunts de les mesures fiscals del Pressupost 2021 de l’Estat.
- Apunts de la previsió de mesures fiscals del Projecte de Llei de Mesures fiscals contra el frau fiscal (encara no aprovat).
- Qüestions rellevants en l’àmbit de l’IRPF a tenir en compte abans de finalitzar 2020. Qüestions essencials efecte COVID-19.
- Efectes comptables en la novació i moratòries dels arrendaments en l’àmbit IRPF i de l’Impost sobre Societats.
- Retribucions percebudes dels Administradors, d’acord a les recents sentències del TEAC. Com actuar en el tancament fiscal 2020?.
- Incentius fiscals i deduccions fiscals (IRPF i IS), i criteris del decret de mesures urgents dels autònoms.
- Covid-19: imputació comptable i fiscal de les ajudes percebudes. Aspectes comptables en les bonificacions del cost de Seguretat Social.
- Prevencions i previsions Covid-19 i criteris interpretatius.
- Correlació d’ingressos i despeses: criteris determinants en comprovacions de l’AEAT.
- Despeses no deduïbles, liberalitats i despeses de caràcter il·lícit en l’article 15 de la LIS. Revisió en les despeses.
- Tipus impositiu aplicables en empreses de nova creació i cauteles a tenir en compte.
- Previsions en pagaments a compte IS 2021.

Data

16-12-2020


Lloc


Horari


Preus

Associat o membre del despatx : 60,00 €

No associat : 155,00 €