Inici - Agenda - Streaming EL PACTE SUCCESSORI DE CATALUNYA Aspectes Civils i Tributació

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming EL PACTE SUCCESSORI DE CATALUNYA Aspectes Civils i Tributació


Ponents

Amb en Joan Torres Torres, President de l'APttCB i de FEttAF.


Descripció

ASPECTES CIVILS
Què és un pacte successori?
- La successió, el testament i la donació VS el pacte successori
- On estan permesos els pactes successoris?
- Qui pot atorgar pactes successoris?
- Capacitats necessàries. Veïnatge civil. Nacionalitat VS veïnatge
- Tipus de pactes successoris
- Revocació dels pactes successoris

TRIBUTACIÓ
Qualificació i simulació
- Classificació
- Pactes sense transmissió actual de bens: 
a) Impost sobre successions i donacions (ISD) 
b) Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
d) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD)
- Pactes amb transmissió actual de bens (PACTE SUCCESSORI D’ATRIBUCIÓ PARTICULAR i HERETAMENT CUMULATIU):
a) Impost sobre successions i donacions (ISD)
b) Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
d) Punts conflictius
e) Fiscal VS Civil
f) Acumulació de pactes successoris
g) Aixovar domèstic en els pactes successoris
h) Revocació

Data

22-12-2020


Lloc


Horari


Preus

Associat o membre del despatx : 0,00 €

Membres associacions FEttAF : 0,00 €

No associat : 0,00 €