Inici - Agenda - Streaming QÜESTIONS REINCIDENTS ERTOS, COMUNICACIONS I ACOMIADAMENTS EN TEMPS DE COVID-19

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming QÜESTIONS REINCIDENTS ERTOS, COMUNICACIONS I ACOMIADAMENTS EN TEMPS DE COVID-19


Ponents

Sr. David Pou, Llicenciat Ciències del Treball. Diplomat en Relacions Laborals. Servei Consultoria Laboral APttCB.


Descripció

PROGRAMA

1. Com queden els ERTOS amb el RDL 30/2020?
a) ERTO de Limitació.
b) ERTO de Suspensió.
c) ERTO per a Activitats incloses en l’annex I del RDL 30/2020.
d) ERTO d’empreses que formen part de la Cadena de valor d’activitats de l’annex I.
e) ETOP.
f) Prorrogats del RDL 8/2020 i SS. 

2. Vigència dels contractes temporals
a) Eventuals.
b) D’obra i servei.
c) Per substitucions.

3. Salvaguarda d’ocupació

4. Comunicacions
a) Autoritat laboral (gencat.cat/caib.es). Formularis: Limitació/impediment, cadena de valor, activitats incloses annex I RDL 30/2020, prorrogats.
b) SEPE (sepe.es). Comunicació col·lectiva. Certificats d’empresa. Periodes d’activitat. Enviament per certific@2.
c) Seguretat social (RED-online) seg-social.es. Declaració de responsabilitat. Modificació afiliacions.
d) Inspecció de treball (Procediment ERTO Ordre ESS/982/2013.)

5. ACOMIADAMENTS PROCEDENTS / IMPROCEDENTS / NULS en temps de Covid-19. (Anàlisi de les primeres sentències de primera instància de Catalunya).

Data

15-12-2020


Lloc


Horari


Preus

Associat o membre del despatx : 45,00 €

No associat : 105,00 €