Inici - Agenda - Curs L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Agenda

Afegir a destacats:

Curs L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS


Ponents

Sra. Carmen Jover i Sra. Pilar Pérez-Valenzuela


Descripció

DIES 16, 18 i 23 DE FEBRER (9 HORES LECTIVES)

OBJECTIUS

Conèixer les últimes novetats que afecten a l’Impost sobre Successions i Donacions, i fer un anàlisi de la tributació en diferents supòsits, partint de la seva regulació civil i analitzant la transcendència tributària de les diverses figures successòries i de les modalitats de donacions.

PROGRAMA

Marc teòric civil
Introducció: determinació de la llei aplicable a la successió.
- Successió testada i intestada.
- Llegítima i drets del cònjuge vidu.
- Pactes successoris.
- Fases del procés successori.

Marc teòric fiscal
Base imposable a l’ISD.
- Subjecte passiu.
- Responsables.
- Addicions de béns.

Marc pràctic civil i fiscal
Normativa catalana de l’ISD.
- Casos pràctics (Abans de l’1 de maig de 2020 i després de l’1 de maig de 2020).

Moderació a càrrec de: Joan Antoni Santos, Marta Berlanga i Ivan Zulet, Membres de la Comissió de Formació de l'APttCB.

Data

23-02-2021


Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 13.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 140,00 €

No associat : 350,00 €