Inici - Agenda - Streaming TANCAMENT FISCAL I IMPOST SOBRE SOCIETATS 2020

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming TANCAMENT FISCAL I IMPOST SOBRE SOCIETATS 2020


Ponents

Amb en Vicente Arbona i Mas, Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UNED. Funcionari de Carrera del cos Tècnic d'Hisenda. Servei de Consultoria Fiscal i Coordinador del Club de l'IVA de l'APttCB.


Descripció

PROGRAMA

1. Modalitat de determinació dels pagaments fraccionats al 2021 en cas d’exercici de l’opció extraordinària el 2020 per la modalitat de base. 
2. Imputació temporal i qüestions connexes.
3. La compensació de bases imposables negatives.
4. Arrendaments operatius.
5. Retencions i import a retornar.
6. Tractament dels “actius ocults”.
7. Deutes reals no pagats ni reclamats civilment pel creditor.
8. Tractament dels “passius ficticis”.
9. Tipus de gravamen. Especial referència a l’aplicació del tipus de gravamen per a entitats de nova creació.
10. Qüestions relatives a socis i administradors.
11. Pèrdues per deteriorament d’elements patrimonials. Especial referència al deteriorament de crèdits.
12. ERTO’s. Despeses de personal.
13. Resolució d’operacions.
14. Acord amb el deutor d’una condonació parcial. 
15. Despeses d’amortització en períodes de inactivitat.
16. Llei de pressupostos generals de l’Estat 2021. Modificació de l’article 21 de la LIS.

PROGRAMA COMPLET

Data

24-03-2021


Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 16.00 a 19.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 59,00 €

No associat : 140,00 €