Inici - Agenda - Streaming Curs IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming Curs IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


Ponents

Na Irene Casín Pascual, Cap Servei d’Informació i Assistència al Contribuent AEAT Catalunya.


Descripció

 

- Aspectes generals. Exempcions. Supòsits en els que no hi ha  obligació de declarar.
- Rendiments del treball. Retribucions en espècie. Rendes que no s’han de declarar. Límits.
- Rendiments del capital immobiliari. Arrendaments de vivenda. Arrendaments de locals de negoci. Despeses deduïbles. Reduccions del rendiment net. Imputacions de rendes immobiliàries.
- Rendiments del capital mobiliari. Base de l’estalvi i base general.
- Guanys i pèrdues patrimonials. Guanys derivats de transmissió i guanys no derivats de transmissió.
- Integració i compensació de rendes. Base imposable i base liquidable.
- Deduccions. Estatals i autonòmiques. Donatius.
- La quota diferencial i deduccions familiars.
- Obligació de declarar.
- Renda web. Novetats.

SI VOLEU INFORMACIÓ SOBRE EL WEBINAR D'ACTUALITZACIÓ I NOVETATS, FEU CLIC AQUÍ

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari


Preus

Associat o membre del despatx : 139,00 €

No associat : 259,00 €

 

Inscripció