Inici - Agenda - Webinar ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN ELS ERTOS COVID-19.

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL EN ELS ERTOS COVID-19.


Ponents

Amb en Beltrán de la Torre, Inspector de Treball i Seguretat Social.


Descripció

TOTS ELS ASSOCIATS EXERCITANTS DISPOSEN DE 2 PLACES INCLOSES EN LA QUOTA

1 HORA LECTIVA

L'objectiu d'aquesta sessió és abordar l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació amb la tramitació per part de les empreses dels ERTO COVID19 des d'una visió eminentment pràctica.

S'analitzaran les actuacions prèvies a la realització de la visita inspectora, les comprovacions que es duen a terme durant la mateixa, i amb ocasió de la compareixença en les oficines de la ITSS; i, per últim, les conseqüències que puguin derivar dels possibles incompliments de la normativa aplicable.

En relació amb les actuacions inspectores, s'analitzaran els possibles escenaris que es puguin presentar en relació amb supòsits de fet, del següent tipus: altes prèvies i inclusió de treballadors en l'ERTO, treball durant l'ERTO i possible compatibilització indeguda de prestacions, baixes o finalitzacions de contractes de treball durant l'ERTO i la seva justificació, realització d'hores extraordinàries, contractacions durant l'ERTO i externalització de serveis, o el degut manteniment del lloc de treball, entre d'altres.

En relació amb les conseqüències, s'analitzaran les responsabilitats en les que poden incórrer les empreses i els treballadors. En aquest sentit, es tractarà la tipificació de les conductes indegudes, es concretaran les possibles sancions, i la possibilitat d'inici de procediments de liquidació per exoneracions de quotes de Seguretat Social indegudament gaudides.

Per últim, s'analitzaran els controls respecte de les mesures de salut pública que l'empresari ha d'adoptar front al COVID-19 en els seus centres de treball, i l'habilitació legal atorgada a la ITSS per a vigilar, requerir i, si s'escau sancionar els incompliments.

Data

19-05-2021


Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 11.00 h.


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 35,00 €

No associats : 95,00 €

 

Inscripció