Inici - Agenda - Streaming IMPOST SOBRE EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming IMPOST SOBRE EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


Ponents

Sr. Eduard Vilà Marhuenda, Director de l’ATC, i Sr. Antonio Martínez Sanchez, Coord. Sistemes i Proced. Tributaris ATC.


Descripció

PROGRAMA

- Introducció: naturalesa i característiques de l’impost. 
- Normativa reguladora. 
- Fet imposable.
- Subjecte passiu.
- Exempcions.
- Base imposable.
- Quota íntegra.
- Bonificacions.
- Període impositiu i meritació.
- Gestió: padró i calendari d’implantació).

Moderació a càrrec de Joan Torres, President de l'APttCB.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 11.00 h.


Preus

Associat o membre del despatx : 0,00 €

No associat : 0,00 €

 

Inscripció