Inici - Agenda - Webinar NOVETATS FISCALS 2022: ACTUALITZACIÓ COMPTABLE I TRIBUTÀRIA

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar NOVETATS FISCALS 2022: ACTUALITZACIÓ COMPTABLE I TRIBUTÀRIA


Ponents

En Josep Mª Noguera, Diplomat en Ciències Empresarials, Llicenciat en ADE i Economia. Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB.


Descripció

En aquest webinar analitzarem les mesures fiscals d'aquest exercici 2022 aprovades en les respectives Lleis de Pressupostos de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Així mateix és oportú fer actualització comptable i tributària que ens afecta aquest 2022 i al propi tancament fiscal i comptable del període impositiu 2021, i també incidirem en criteris en actuacions inspectores i revisions de l'ATC relatius als impostos cedits (Impost sobre el Patrimoni i ISD).

PROGRAMA

- Mesures fiscals exercici 2022 Lleis de Pressupostos Estat i Generalitat Catalunya.
- Incidència fiscal des de 1 de Gener de 2022 dels nous valors de referència en l'àmbit impositiu de ITP i AJD i Impost sobre Successions i Donacions i en la imposició directa.
- Canvis comptables segons modificacions de Gener 2021 al PGC 2007 dels instruments financers i altres qüestions.
- Criteris en l'IAE de les societats que formen part de Grup mercantil, a partir del nou criteri de la Llei 11/2021 Mesures prevenció del frau fiscal.
- Novetats en deduccions en l'àmbit de l'IRPF 2021 a 2023 en inversions per millores de consum energètic a les llars i immobles residencials.
- Aplicabilitat d'incentius fiscals, en especial I+D+i i la possibilitat d'aplicació dels generats en exercicis anteriors.
- Reserva de capitalització. Criteris de la DGT en incompliments de manteniment de Fons Propis.
- Sentència en la compensació de BIN's negatives en casos d'extemporaneïtat.
- Tipus impositius aplicables en empreses de nova creació (15%) i cauteles a tenir en compte.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 12.00 hores.


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 48,00 €

No associat : 125,00 €

Clients GLOBAL4 : 62,50 €

 

Inscripció