Inici - Agenda - Seminari TANCAMENT FISCAL I IMPOST SOBRE SOCIETATS 2021

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari TANCAMENT FISCAL I IMPOST SOBRE SOCIETATS 2021


Ponents

Sr. Adrián Troncoso, Inspector d'Hisenda de l'Estat.


Descripció

IMPORTANT!! RECORDEU QUE A L'HORA D'ESCOLLIR LA TARIFA HEU DE SELECCIONAR MODALITAT PRESENCIAL O VIRTUAL, SEGONS CONVINGUI

1. Modalitat de determinació dels pagaments fraccionats al 2021 en cas d’exercici de l’opció extraordinària el 2020 per la modalitat de base.
2. Imputació temporal i qüestions connexes.
3. La compensació de bases imposables negatives.
4. Arrendaments operatius.
5. Retencions i import a retornar.
6. Tractament dels “actius ocults”.
7. Deutes reals no pagats ni reclamats civilment pel creditor.
8. Tractament dels “passius ficticis”.
9. Tipus de gravamen. Especial referència a l’aplicació del tipus de gravamen per a entitats de nova creació.
10. Qüestions relatives a socis i administradors.
11. Pèrdues per deteriorament d’elements patrimonials. Especial referència al deteriorament de crèdits.
12. ERTO’s. Despeses de personal.
13. Resolució d’operacions.
14. Acord amb el deutor d’una condonació parcial.
15. Despeses d’amortització en períodes de inactivitat.
16. Llei de pressupostos generals de l’Estat 2021. Modificació de l’article 21 de la LIS.

Lloc

PRESENCIAL Seu Central de l'APttCB - Lepant, 235, baixos - Barcelona VIRTUAL Plataforma Zoom


Horari

De 16.00 a 19.00 hores


Preus

PRESENCIAL 3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 59,00 €

VIRTUAL 3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 59,00 €

No associat : 140,00 €

Clients GLOBAL4 : 70,00 €

 

Inscripció