Inici - Agenda - Webinar REVISIÓ ANALÍTICA DELS ESTATS FINANCERS

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar REVISIÓ ANALÍTICA DELS ESTATS FINANCERS


Ponents

En Josep Mª López Serra, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Soci director de Guasch-López Auditors SL. Professor Associat de la Universitat Pompeu Fabra.


Descripció

           MODALITAT ONLINE          

Amb l'objectiu d'efectuar un anàlisi teòric-pràctic dels Estats Financers des d'una perspectiva econòmico-financera i d'avaluació de riscos i contingències, us presentem aquesta sessió, que serà la primera d'un seguit de mòduls que versaràn sobre la gestió econòmica de l'empresa. 

TEMARI 

1. Introducció.
2. Anàlisi dels aspectes teòrics.
3. Components de la revisió analítica.
4. La revisió analítica del Balanç. Anàlisi pràctic.
5. Indicadors financers-patrimonials. Anàlisi pràctic.
6. Anàlisi de l'apalancament financer.
7. La revisió analítica del compte de Pèrdues i Guanys.
8. Conclusions finals.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 14.00 hores.


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec. : 59,00 €

No associat : 140,00 €

 

Inscripció